100 Poäng

Denna utmärkelse tilldelas när du har genomfört övningskörningar tillsammans med minst 3 olika handledare hos Partner in Ride. Med fler handledare får du en mer nyanserad helhetsbild och mer komplett feedback till din körkortsutbildning.

1 Required Steps