Uppkörningen – Hur går det till, och vad ska man kunna?

Körkortsutbildningens stora final består av uppkörningen, eller körprovet som det egentligen heter, och du som elev kan förhoppningsvis efter en lyckad uppkörning fira med ett nytt körkort – men bara först efter att du har gått igenom ett par olika obligatoriska steg.

Vi går grundligt igenom detta i vår Guide: Inför din första lektion, men vi går igenom de olika delstegen överskådligt nedan.

Körkortsutbildningens obligatoriska steg:

 1. Ansök om ett körkortstillstånd – Hos Transportstyrelsen ansöker du först om ett körkortstillstånd för den körkortsbehörighet du ska övningsköra för. Detta gäller även om du har ett körkort sedan tidigare.
 2. Gå en introduktionsutbildning – Introduktionsutbildningen förbereder dig för övningskörning, men du behöver bara gå kursen om du ska övningsköra för bil.
 3. Handledarbevis – Om du ska övningsköra med en privat handledare behöver handledaren ansöka om tillstånd för att få handleda dig för den behörighet du ska övningsköra för.
 4. Börja övningsköra med Partner in Ride – Nu har du tillåtelse att börja övningsköra, och mängdträning är avgörande! Visste du till exempel att de flesta i snitt övningskör runt 15 timmar på trafikskola, men över 100 timmar privat?
  Med Partner in Ride kan du övningsköra med erfarna privata handledare, och på så sätt få hög kvalitet på din övningskörning till en lägre kostnad än körlektioner på en trafikskola.
  I vår Guide: Pris och Kostnader för Körkort förklarar vi hur du kan spara tid och pengar genom att övningsköra smartare.
 5. Genomför Riskutbildning 1 & 2 – De 2 obligatoriska Riskutbildningarna förbereder dig för att hantera de risker som finns kring körning. Den första delen är teoretisk, och den andra är praktisk där du till exempel får prova att köra ett fordon på riktigt halt underlag.
 6. Bokat teoriprov och uppkörning – Beroende på ditt studieupplägg behöver du, som senast, börja tänka på att boka tid för teori- och körprov vid det här laget. Kötiderna kan vara långa och Trafikverkets rekommendation är att du bokar en tid minst 2 månader i förväg. Du bokar båda proven på en gång och du genomför båda oavsett om du skulle misslyckas på den ena.
 7. Uppkörningen! – Både för bil och motorcykel kommer du att genomföra en säkerhetskontroll, följt av körning i trafik i minst 25 minuter. För motorcykel finns även ett särskilt manöverprov.
  Om du har klarat teoriprovet och även fixar uppkörningen får du nu ett körkort! Om du inte har klarat teoriprovet har du ändå 2 månader på dig att klara det, annars behöver du klara uppkörningen igen.

Uppkörning Bil och Mc

Inför uppkörningen

Inför uppkörningen vill du se till att du har förberett dig så mycket du kan – och inte bara genom att plugga mycket, utan det finns smarta knep du kan ta till för att förbättra dina chanser att klara uppkörningen.

Övningskör med rätt fordon
Först och främst vill du se till att det fordon du använder vid uppkörningen motsvarar och uppfyller de krav som finns på fordonet för den behörighet som du ska köra upp för. Är det automat, eller manuell växellåda om du kör bil? Är det lätt, mellan eller tung mc om du ska köra upp för motorcykel, och uppfyller den de fortdonsspecifika kraven? Även motorcykelns fysiska storlek spelar en stor roll för hur lätt det kommer vara för dig att köra upp med den.

Du kan även förbereda dig lite extra genom att övningsköra med samma fordon som du kommer att köra upp med. Detta gör dig bekant med fordonets egenheter och bekväm med var alla reglage och komponenter sitter. På Trafikverkets hemsida kan du hitta en lista över vilka bilar som används under förarprov/uppkörning där just du bor.

I vår Guide: Fordon och övningskörning går vi igenom alla dessa aspekter och tipsar om hur du kan hitta bäst fordon för dig att övningsköra med.

Övningskör i rätt område
Genom att övningsköra i en stor variation av områden förbereder du dig väl och ger dig själv det kunskapsdjup som behövs för att bli en god förare. Och genom att bekanta dig med närområdet där du kommer att köra upp kan du bli mindre nervös när du sätts under press på uppkörningen.

Hos Partner in Ride’s Delade Kartor hittar du samtliga förarprovskontor för bil och motorcykel i Sverige. Utgå och planera din övningskörning från denna karta – det finns även tips från andra medlemmar om andra vägar som är särksilt bra att övningsköra på till exempel för att det finns en järnvägskorsning där, varierande landsvägar med god och begränsad sikt, eller ett avskilt område där du kan öva på manövrering i lugn och ro.

Gör dig startklar
Det är smart att värma upp ordentligt innan samt övningsköra till uppkörningen. Se även till att du tar med dig giltig legitimation.
För motorcykel behöver du även se till att du använder rätt typ av skyddsutrustning.

Du som gör provet ska bära ändamålsenlig skyddsutrustning avsedd för motorcykelkörning. Utrustningen ska bestå av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material samt skyddsglasögon eller motsvarande, kraftiga stövlar eller kängor, handskar, ryggskydd och hjälm. Utrustningen ska vara fri från skador.

Källa: Trafikverket

Säkerhetskontrollen

Oavsett om du kör upp för bil eller motorcykel kommer förarprövaren att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska då kunna genomföra dessa kontroller och motivera vad du har kontrollerat, och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts. Läs mer om säkerhetskontrollen för bil och motorcykel under rubriken Säkerhetkontroll – Checklista för bil och mc.

Körning i stadstrafik och landsvägstrafik

Efter säkerhetskontrollen, samt manöverprovet för motorcykel, ska du och förarprövaren ge er ut i trafiken. Förarprövaren kommer i god tid att ge dig tydliga instruktioner om vart du ska köra, och ni kommer att köra i minst 25 minuter i omväxlande miljöer.
Försök att slappna av och inte göra dig till under uppkörningen – om du gör ett misstag som inte har stor betydelse för trafiksäkerheten kommer du att få en andra chans.
När ni kör kommer förarprövaren att utgå från ett Förarprovsprotokoll, som egentligen består av ett antal olika övningar du kan komma att testas på.

Förarprovsprotokoll - Partner in Ride
Förprovsprotokoll under uppkörning (Klicka för att förstora)

Förarprövaren kommer att bedöma dig i dessa övningar enligt 5 olika kompetensområden:

 • Fordonskännedom
  Förutom säkerhetskontrollen kommer förarprövaren även vilja se att du kan använda fordonets funktioner och reglage utefter behov, även under körning.
 • Manövrering
  Du behöver visa att du bemästrar att manövrera fordonet i styrning, växling, gas och broms. Du kommer även att testas på att till exempel backa runt ett hörn om du kör bil, eller vända på en lämplig plats om du kör motorcykel.
 • Miljö och sparsam körning
  Förarprövaren kommer att bedöma om du kör fordonet på ett sätt som inte förbrukar mer bränsle än nödvändigt. Dessa principer kallas ofta eco-driving och handlar mycket om hur du planerar din körning, dina växelval och om dina accelerationer och inbromsningar görs på ett sparsamt sätt.
 • Trafikregler
  Du behöver känna till och följa de trafikregler som gäller i de situationer som uppstår.
 • Trafiksäkerhet och beteende
  Du ska kunna visa var, när och hur du ska se dig omkring när du kör och kunna motivera varför. Du ska visa på god riskmedvetenhet och välja vägplacering och hastighet på ett lämpligt sätt till rådande förhållanden, samt kunna samspela väl med andra trafikanter.

Manöverprovet (mc)

För motorcykel finns det ett särskilt manöverprov som du behöver klara innan du får ge dig ut i trafiken med förarprövaren. Manöverprovet består av 3 olika delar: Lågfartsbana, Högfartsbana och Bromsprov.
På Trafikverkets hemsida kan du se en instruktionsfilm om manöverbanorna.

Leda motorcykeln
Bild 1. Början av lågfartsbanan med mått (Klicka för att förstora). Källa: Trafikverket.
Lågfartsbana – med krypkörning

Manöverprovet börjar med att förarprövaren ber dig att leda in motorcykeln med avstängd motor enligt skissen i Bild 1. Lågfartsprovet kan inledas åt både vänster eller höger.
Lågfartsprovet är viktigt eftersom det visar att du på det mest grundläggande sättet kan hantera motorcykeln. En stor del av motorcykelkörning ute i trafiken handlar om att kunna hantera fordonet i låga hastigheter.

Tips till manöverprovet:

 • Skriv ut skissen med mått över lågfartsbanan och ta med en krita, något att mäta med och öva på detta prov, åt vänster och höger.
 • Du får själv gå utanför linjerna, så försök att leda motorcykeln så nära gränslinjerna som möjligt – det kommer att underlätta för dig när du i nästa steg ska köra ut från banan.

 

Sedan ska du krypköra enligt Bild 2:

Lågfartsbanan - skiss
Bild 2. Krypkörning, med mått (Klicka för att förstora). Källa: Trafikverket.
 • Med start ifrån A, krypkör ut mellan linjerna, runda enkelkonerna, stanna vid dubbelkonerna, vänd och krypkör tillbaka utan att stanna. Övningen är slut när framhjulet står vid linje A.
 • Kom ihåg att rikta blicken dit du vill föra motorcykeln. Lita på ditt balansinne för att hålla balansen.
 • Justera hastigheten med kopplingen till under gånghastighet och försök hålla motorcykeln upprätt genom att skifta din egen kroppsvikt i svängarna.
 • Ta ut svängarna så mycket du kan utan att överskrida gränslinjerna – det gör det enklare att hålla balansen.

 

Högfartsbana – med slalomkörning

Högfartsbanan består av en accelerationssträcka, en undanmanöver, slalomkörning, en vändning, och en inbromsning. Denna övning är viktig eftersom du lär dig att behålla kontrollen över fordonet under prövande former i de olika typer av manövrar som motorcykelkörning innefattar: acceleration, sväng, och inbromsning.

Provet inleds med att du tar ansats och kör upp i en hastighet av minst 50 km/h och genomför undanmanövern åt det håll som förarpövaren har valt. Om underlaget är vått får förarprövaren medge att du håller lägre hastighet vid undanmanövern.

Därefter kör du vidare med bibehållet tempo genom serpentinbanan. I slutet av banan ska du sakta ned och vända runt sista konan. Efter vändningen accelererar du upp igen effektivt till cirka 50 km/h, samtidigt som du utför slalomkörningen tillbaka.

Sist gör du en effektiv och kontrollerad inbromsning till fullt stillastående genom att använda både fram- och bakbroms. Du ska börja bromsa in vid konerna för undanmanövern.

Högfartsbanan skiss
Högfartsbanan med mått (Klicka för att förstora). Källa: Trafikverket.

Tips till manöverprovet:

 • Ta med er skissen med mått för högfartsbanan, ett par 30cm höga konor/vattenfyllda petflaskor, något att mäta med och krita och mängdträna på detta prov på en plan yta. Det kommer förbereda dig väl inför uppkörningen, göra dig till en mycket bättre förare, och det är en väldigt rolig övning att träna på.
 • Var bestämd i dina accelerationer – det kommer då att finnas mer tid över för att ställa in dig inför nästföljande manöver.
 • Påbörja slalomkörning tidigt efter undanmanövern.
 • Håll blicken högt, minst 2 konor längre fram. Rikta blicken dit du vill att motorcykeln ska åka, och vänd blicken över axeln under vändningen.
 • Bromsa in inför vändningen tidigt, minst 2 konor innan.
 • Försök hålla en jämn hastighet under undanmanövern och slalomkörningen, och undvik onödiga växeländringar.
 • Tänk på att vara varsam med fotbromsen om din motorcykel saknar ABS-bromsar.

Bromsprovet – effektiv inbromsning
Detta moment går ut på att demonstrera att du behärskar att stanna fordonet effektivt på ett kontrollerat sätt från högre hastigheter, 70km/h samt 90km/h, till fullt stillastående. Bromsteknik är särskilt viktigt eftersom du behöver kunna bromsa hårt i en nödistuation, men om du bromsar in hårt på fel sätt kan du tappa kontrollen över fordonet. Under bromsprovet kontrolleras din förmåga att:

 • använda rätt körställning
 • använda rätt bromsteknik
 • stanna motorcykeln så snabbt som möjligt.

Tips till manöverprovet:

 • Håll huvudet och ryggen rak med tyngden i sätet, knip knäna mot tanken och håll armarna mjuka. Håll blicken högt under hela inbromsningen och titta i backspegeln innan du börjar bromsa för att bygga upp en god rutin.
 • När ditt framhjul når inbromsningslinjen bromsar du besämt med både handbroms och fotbroms och drar in kopplingen eftersom att du kommer att bromsa in kraftigt.
 • Sträva efter att hålla in bromsarna med ett bestämt och kontrollerat tryck under hela inbromsningen.
  Om din motorcykel saknar ABS: kom ihåg att vara varsam med fotbromsen för att undvika att tappa fästet på bakdäcket.
 • Sätt ner fötterna lugn och kontrollerat när du stannar till.

Säkerhetskontroll: Checklista för bil och mc

Säkerhetskontroll Bil

Checklista
Yttre säkerhetskontroll
LjusKontrollera funktion och ev. skador.
Parkeringsljus
Halvljus
Helljus
Blinkers
Dimljus
Bromsljus
Skyltlykta samt reflex
Däck och Fälg
LufttryckKontrollera med mätinstrument enligt fordonsspecifikation, alt. visuellt att däcket inte ser ovanligt mjukt ut.
MönsterdjupKontrollera att mönsterdjupet är minst 1,6 mm för sommardäck resp. 3 mm för vinterdäck runt hela däckets inre omkrets.
Skador/sprickorLeta efter ev. skador/sprickor på däck och fälg.
Inre säkerhetskontroll
Styrservo och fotbromsVrid ratten och tryck ned fotbromsen och kontrollera att ratt och broms rör sig något ytterligare när du startar motorn.
ParkeringsbromsAnsätt parkeringsbroms och kontrollera att fordonet inte börjar rulla vid lätt gaspådrag.
Spolare och torkareKontrollera funktion hos spolare och torkarblad, fram- och bakruta.
TutaKontrollera att tutan fungerar.
DefrostKontrollera att defrosten fungerar.
Körställning
Stol och rattDu ska kunna ställa in förarsäte och ratt korrekt så att du obehindrat kan använda bilens styr- och funktionsanordningar.
Nackstöd, bälte och backspeglarJustera nackstöd, bilbälte och backspeglar.
BildörrarKontrollera att bildörrarna är stängda.
Under huvenDu ska kunna identifiera dessa komponenter samt kontrollera vätskenivåer.
Spolarvätska
Bromsvätska
Kylarvätska
Motorolja
Styrservo
Generator-remKontrollera skick

Säkerhetskontroll Motorcykel

Checklista
ElektronikKontrollera funktion och ev. skador.
Ljus, reflexer och indikatorer
NödstoppsreglageKontrollera att nödstoppreglaget stannar motorn.
Sidostödsbrytaren
Kontrollera att motorn stängs av om sidostödet fälls ned då växel är i.
TutaKontrollera att tutan fungerar.
Bromsar (fram och bak)Kontrollera funktion samt sök efter tecken på skador eller läckage.
Bromsreglagen
Bromsslangar
Broms- skivor, ok och belägg
Bromsvätska
Hjul, Däck och Stötdämpare
LufttryckKontrollera med mätinstrument enligt fordonsspecifikation, alt. visuellt att däcket inte ser ovanligt mjukt ut.
MönsterdjupKontrollera att mönsterdjupet är minst 1,6 mm runt hela däckets inre omkrets.
Däck och fälgLeta efter ev. skador/sprickor på däck och fälg.
Stöthantering (fram och bak)Kontrollera stötdämparnas uppfångning och återfjädring genom att låsa bromsarna och gunga motorcykeln.
LagerKontrollera för glapp, ojämnheter eller missljud. Använd centralstöd om möjligt.
StyrlagerVrid styret fullt till vänster och höger samt rucka på styrgaffeln. inga ojämnheter eller glapp ska förekomma.
HjullagerRucka på fram- resp. bakhjul och känn att hjulet inte ger efter sidledes.
SvinglagerTa tag i och rucka på svingen vid bakhjulet och känn efter glapp vid lagerinfästningen.
Drivpaket
Kedja/RemKontrollera slack och skick på kedjan/remmen.
DrevKontrollera efter ev. skevheter och slitna drevtänder.
Övrigt
Körställning, backspeglar och personlig skyddsutrustningKom ihåg att justera in backspeglarna och manöverreglagen för korrekt körställning, och justera din hjälm.
MotoroljaKontrollera motoroljans skick och nivå.
Övrig utrustningKontrollera att sidostöd, växelväljare och ev. skyddsutrustning är i funktionellt skick.

Det är nomalt att uppkörningen känns nervöst, men en liten dos nervositet gör dig mer alert och om du har gått igenom guiderna och utbildningsplanen här hos Partner in Ride kommer du att ha goda förutsättningar inför din uppkörning!

Vanliga frågor 

Uppkörning

Hur många som misslyckas med uppkörningen beror bland annat på vilken typ av körkortsbehörighet det gäller, eller vilken del av landet uppkörningen har ägt rum. Generellt sett blir ungefär hälften av alla uppkörningar för bil godkända, medan mellan 60-70% av uppkörningarna för motorcykel blir godkända.
Du kan hitta utförlig statistik om detta på Trafikverket.

Ett litet misstag som har liten betydelse för trafiksäkerheten har förarprövare överseende med, men inte om bristerna uppstår gång på gång.
Och om vi påminner oss om de 5 kompetensområdena som bedöms under uppkörningen:

 • Fordonskännedom
 • Manövrering
 • Miljö och sparsam körning
 • Trafikregler
 • Trafiksäkerhet och beteende

blir det naturligt att förstå punkterna som de flesta kuggar på:

 • Svårigheter med manövrering av fordonet, såsom backa runt hörn eller en av manöverbanorna för mc
 • Bristande hastighetsanpassning eller riskmedvetenhet
 • Eleven har missat förbudsskyltar eller väjningsregler
 • Kör inte miljöanpassat
 • Dåligt samspel med andra trafikanter

 

Kostnaden för att ta körkort, vare sig för bil eller motorcykel, beror främst på hur stor möjlighet du har att övningsköra privat.

I genomssnitt är priset på ett körkort cirka 20 000 kronor, men kostnaden kan i de flesta fall halveras genom att övningsköra privat, och smart.

I vår Guide – Pris och kostnader för körkort listar vi var kostnaderna ligger för körkortsutbildningens olika delar, och ger dig bra tips om hur du kan effektivisera din egen utbildning.

Uppkörningen består av en säkerhetskontroll och körning i trafik, samt ett särksilt manöverprov om du kör upp för motorcykel.

Säkerhetskontrollen går på bara några minuter eftersom att endast kommer att bli prövad på en eller ett par olika delar av kontrollen.

Hur långe ni kör i trafik kan variera mellan 25-50 minuter, men kravet är att ni ska köra i minst 25 minuter. Målsättningen är att ni ska köra i både stadstrafik och landsvägstrafik.

Manöverprovet för motorcykel består av 3 delar och tiden det tar att utföra dessa tar olika tid beroende exempelvis på om du gör ett mindre misstag som du då får chans att rätta till i ett nytt försök. Se till att asätta gott om tid för din uppkörningsdag då det kan gynna dig att vara fullt fokuserad för dagen både före, under och efter uppkörningen.

Räkna med en del väntetid åde före och efter din faktiska uppkörning.

När uppkörningen väl är utförd kommer du att få veta på plats om du blev godkänd eller inte.
Om du inte blev godkänd får du veta varför och du har 2 månader på dig att klara både kunskaps- och körprov (teori och uppkörning).
Om du blev godkänd, och har ett godkänt och giltigt kunskapsprov, får du besked om att ditt körkort är utfärdat och fpr det skickat till dig via rekommenderat brev Inom fem arbetsdagar.

Något du fortfarande undrar över? Eller finns det något vi kan förbättra med guiden?
Skriv din fråga/kommentar här!

Ämne på din fråga:

Vad vill du få besvarat?

Ditt namn:

Vänligen anteckna ditt användarnamnBra grejer? Dela gärna!