Det korta svaret är att det är bådas ansvar.
Eftersom handledaren, i juridisk mening, betraktas som förare vid övningskörning är det dock handledaren som bestämmer vad som är lämpligt under er övningskörning och inte.

Samtidigt är det elevens ansvar att självstudera, komma med önskemål och ta till sig utbildningen efter bästa förmåga. Och framför allt ta körkortsutbildningen och de risker ni utsätts för på allvar och lyssna till er handledare som är er mentor under denna inlärningsprocess.

Vi rekommenderar er att alltid börja era första lektioner med att stämma av elevens nuvarande kunskapsnivå under säkra förhållanden, och sedan med hjälp av Utbildningsplanen bedöma var ni bör fortsätta ifrån. Detta görs lämpligen genom att börja med fordonsmanöverering på en avskild plats för att få en känsla för elevens manöverförmåga, riskmedvetenhet och hur väl ni kommunicerar med varandra innan ni ger er ut i trafiken.

Ni kan läsa mer om hur ni bäst förbereder er inför och sedan utför er övningskörning tillsammans i vår Guide: Inför din första lektion.