I genomsnitt övningskör en körkortselev i Sverige över 100 timmar privat och närmare 15 timmar vid en trafikskola under hela sin körkortsutbildning.
Samtidigt finns det många som klarar sig hela vägen till körkortet genom att endast studera och övningsköra privat.

Men för att få övningsköra med Partner in Rides handledare MÅSTE du som elev även vara inskriven på en trafikskola. Detta regleras i föreningens stadgar:

Körkortselev måste vara inskriven på en trafikskola utöver den övningskörning som förekommer med föreningens övriga medlemmar.

Det är viktigt kontrollera sina färdigheter med ett professionellt utlåtande – samtidigt som vi vet att det av praktiska och ekonomiska skäl är svårt att få den mängdträning som behövs för att bli en god förare genom att endast övningsköra hos en trafikskola.

Med hjälp av Partner in Ride kan du övningsköra med erfarna privata handledare, och på så sätt få hög kvalitet på din övningskörning och behöver färre totala timmar än om du hade övningskört som självständig privatist.
Du får även värdefulla tips för att få ut det mesta av din övningskörning på trafikskolan, och du får tillgång till hjälpmedel och verktyg för att få ut bästa möjliga kvalitet på din privata övningskörning.

Bli medlem hos Partner in Ride och Kom-igång med din övningskörning. Du kan även läsa mer om stegen som krävs för att ta körkort i vår Guide: Uppkörning – körprov för bil och mc.