Alla medlemmar hos Partner in Ride har en användarprofil i vilken du kan läsa en användares presentation och bakgrund, se deras användarstatistik som hur många tidigare bokningar de har slutfört, vilket genomsnittligt omdöme de får under sina körlektioner, och vilka delmoment i utbildningsplanen de har gått igenom.
Det är valfritt för alla användare att länka till sina sociala medier i deras användarprofiler. Från användarprofilen kan du kontakta andra användare för att samordna er övningskörning men också för att lära känna varandra lite bättre.

Alla som registrerar sig som handledare hos Partner in Ride genomgår även vår ansökningsprocess och accepterar att verka enligt vår Handledarkod. Är handledaren Pro-medlem så vet du även att de har tillgång till Partner in Ride’s stödfunktioner för att kunna erbjuda dig bästa handledarskap.

I handledarkoden instrueras handledare att alltid börja lektioner med att stämma av och göra en bedömning av era förutsättningar under säkra förhållanden.

Och likaså för eleven – det är viktigt att ni båda känner er trygga med varandra och att ni kan lita på varandras omdöme. Känner ni inte så, ska ni inte ge er ut i trafiken.

Läs gärna mer om hur ni bäst förbereder er inför er första lektion och hur ni får ut mest av er övningskörning genom att läsa vår Guide: Inför din första lektion.