• För lätt motorcykel, behörighet A1, behöver du vara minst 15 år och 9 månader.
  • För mellanstor motorcykel, behörighet A2, behöver du vara 17 år och 6 månader.
  • För tung motorcykel, behörighet A, behöver du vara 23 år eller ha haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader. Du får övningsköra i trafikskola från 17 år och 6 månader under förutsättning att den som har uppsikt över övningskörningen följer med på motorcykeln eller i en sidovagn.