Det är handledaren som betraktas som förare under övningskörning. Detta innebär att en försäkring gäller som om det hade varit handledaren själv som hade framfört fordonet i juridisk mening, vilket innefattar försäkringen. Den obligatoriska trafikförsäkringen är bundet till fordonet och gäller därför alltid.
För tilläggsförsäkringar såsom halv- och helförsäkringen kan det i vissa fall finnas krav på vem som får framföra fordonet för att försäkringen ska gälla. Kontrollera därför, om ni använder ett fordon som inte är försäkrat i handledarens namn, att villkoren tillåter andra förare att framföra fordonet.

ref: 4 kap 3 § 3 st körkortsförordningen