Det är inte olagligt att ta betalt för privat övningskörning.
Däremot infördes lagstiftning år 2012 för att förhindra “svarta trafikskolor” att äga rum, då detta missbrukades av aktörer som medvetet utförde svart trafikskoleverksamhet utan tillstånd med ett stort antal elever. Detta är anledningen till att en privat handledare inte längre får handleda fler än som mest 15 elever över en 5-årsperiod.

Om du som handledare tar betalt för din handledning behöver du däremot skatta för inkomsten. Om du verkar som handledare hos Partner in Ride handlar det i normalfallet om hobbyverksamhet, och du deklarerar överskott av hobbyverksamhet i din inkomstdeklaration under inkomstslaget tjänst. Hos myndigheten Verksamt.se kan du läsa en lättläst sammanfattning om ämnet. Om du däremot avser att bedriva näringsverksamhet som handledare behöver du ansöka om tillstånd för att bedriva trafikskola hos Transportstyrelsen.