Vid en olycka

Vid allvarlig olycka, hänvisa till L-ABC och ring 112 så snart du kan. Lyssna noggrannt på räddningspersonalen och håll dig undan om så behövs.

Säkra

L-ABC

L – Livsfarligt läge
Förhindra ytterligare skada genom att förflytta en person vid omedelbar fara om så krävs.

A – Andning
Kontrollera personens andning och hjärtrytm.
Om personen inte andas kan luftvägarna vara blockerade. För då huvudet försiktigt bakåt-uppåt för att lyfta upp tungans bakre del från luftstrupen.
Om andning fortfarande saknas ska hjärt/lungräddning påbörjas.
Vid normal andning ska personen läggas i stabilt sidoläge för att underlätta andning.
Om du är osäker på hur du ska göra kan SOS (ring 112) instruera dig.

B – Blödning
Begränsa kraftigare blödningar genom att hålla den drabbade kroppsdelen högt och applicera tryck på såret med förband/tyg eller din hand om förband saknas.

C –  Chock
Om personen har hamnat i chock kan du lugna personen med vila, värme och varsamhet.
Sätt/lägg personen ned, håll personen varm och varsamt försök underlätta för personen att lugna ned.

Varna andra

Säkra området genom att varna andra trafikanter med hjälp av varningsblinkers och varningstriangel.

Dokumentera

Diskutera inte vems felet var eller förhandla om en uppgörelse på plats. Istället, dokumentera händelsen som underlag för era respektive försäkringsbolag att reda ut olyckan.

  • Samla information från andra inblandade
    • Namn, telefonnummer och adress för inblandade förare och eventuella vittnen.
    • Anteckna registreringsnummer samt VIN-kod/chassinummer (du kan ofta se den på instrumentbrädan genom vindrutan, eller på en etikett på förarsidans dörrkarm) på inblandade fordon.
    • Anteckna vilket försäkringsbolag andra inblandade förare använder. Om du inte är skyldig till skadan kan du kräva skadestånd från deras försäkringsbolag och således inte behöva betala självrisk.
  • Ta foton på olyckan och olycksplatsens omnejd utan att förflytta fordonen.
  • Om du har orsakat skada på annans egendom är du skyldig att efter bästa förmåga informera ägaren. Om du inte lyckas kommunicera med ägaren kan du informera och lämna dina uppgifter till Polisen (ring 114 14).

Kontakta Försäkringsbolaget

Kontakta ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan. Om du inte har orsakat olyckan kan du även vända dig till försäkringbolaget som föraren som orsakade skadan använder för att kräva skadestånd.Bra grejer? Dela gärna!