Handledarkoden

Stora möjligheter & viktigt ansvar Som Handledare hos Partner in Ride får du en bra möjlighet att erbjuda dina trafikkunskaper till körkortselever, bidra till att minska olycksrisken vid privat övningskörning och samtidigt tjäna extra pengar. Naturligt kommer för dig som Handledare också ett ansvar att se till att eleven lär sig rätt saker, på ett lämpligt sätt. Detta för att undvika risker för er och andra under er övningskörning, men också eftersom du formar eleven som framtida trafikant. Det är handledaren som betraktas som förare vid övningskörning, och det är därför viktigt att du är medveten om din ansvarsroll.

Partner in Ride finns för dig Till din hjälp har du alla resurser som finns att tillgå här hos Partner in Ride samt hos våra samarbetspartners. Du kan följa er utveckling med Utbildningsplanen och stegvis ta er igenom utbildningen i den takt som DU bedömer eleven är redo för det. Du hittar även hjälp i våra Artiklar, vår FAQ-sektion, samt hos andra Handledare inom Partner in Ride. Ta även del av betygsystemet, användarstatistiken och elevens egna profil hos Partner in Ride för att känna dig trygg med era bokningar. Börja alltid lektioner med nya elever med att stämma av deras nuvarande kunskapsnivå under säkra förhållanden, och bedöm sedan var i Utbildningsplanen ni bör fortsätta ifrån. Ha även som praxis att alltid börja med fordonsmanöverering på en avskild plats med en ny elev för att få en känsla för deras manöverförmåga, riskmedvetenhet och hur väl ni kommunicerar med varandra innan ni ger er ut i trafiken.

Handledaromdömen För att säkerställa god kvalité i utbildningen förväntas samtliga Handledare hos Partner in Ride att lämna ett Handledaromdöme till eleven där eleven får feedback på vad som gick bra och vad som ni kan öva mer på i nästföljande lektioner tillsammans. Efter avslutad lektion får ni ett påminnelse-mail för att lämna/visa ett omdöme, och ni kan när som helst återgå till era omdömen via snabblänken i toppmenyn på hemsidan för att få en överskådlig bild av era lektioner tillsammans som hjälper er båda att minnas viktiga lärdomar från era lektioner.

Fråga en Handledare Gör dig populär hos eleverna och utmärk dig som Handledare genom att kommentera, rösta och svara på frågor under Fråga en Handledare! Detta kommer hjälpa dig att bygga ett varumärke som en god Handledare hos Partner in Ride samtidigt som du hjälper elever att reda ut frågetecken de har i sin körkortsutbildning. Det är också ett bra sätt för dig att stämma av att du känner dig komfortabel med trafikreglerna och har koll på vad som gäller.

Det ekonomiska På Partner in Ride sätter du som Handledare själv din ersättning för ditt handledarskap och/eller för att låna ut ditt fordon. Tänk på att din användarstatistik, hur mycket frågor du svarar på och hur mycket du använder hemsidans övriga tjänster påverkar din populäritet, och på så sätt kan du motivera en högre ersättningsnivå. För inkomster du tjänar hos Partner in Ride handlar det i normalfallet om hobbyverksamhet, och du deklarerar överskottet i din inkomstdeklaration under inkomstslaget tjänst. Hos myndigheten Verksamt.se kan du läsa en lättläst sammanfattning om ämnet. Du får din betalning på ditt anslutna PayPal-konto antingen i anslutning till att din bokning slutförs eller månadsvis. En förmedlingsavgift om 20% av bokningsbeloppet reserveras för att finansiera drift, support och utveckling av våra tjänster. Notera att det strider mot användarvillkoren att försöka manipulera bokningar eller ta betalt för en bokning utanför Partner in Ride’s betalsystem samt att juridiska åtgärder då kan vidtas och alla förmåner kring användandet av Partner in Ride’s tjänster upphör. Partner in Ride förbehåller sig rätten att, utan förvarning, avsluta konton vid missbruk eller misstänksam användning inklusive rätten till utbetalning av arvoden eller återbetalning av tidigare köp.

Vid avbokningar Tänk på att en elev kan avboka en lektion 24 timmar innan bokningen ska påbörjas till full återbetalning. Efter detta tidsfönster kan eleven endast få full återbetalning om du som handledare avbokar lektionen via Handledarpanelen innan bokningens sluttid. Efter bokningens sluttid förlorar du möjligheten att återbetala en bokning, och ni tvingas kontakta Partner in Ride för att handlägga eventuell återbetalning manuellt. I detta fall förbehåller sig Partner in Ride rätten att behålla eventuell förmedlingsavgift.
Du som handledare förväntas att leverera handledning i enlighet med ditt handledarerbjudande och det som du och eleven kommer överens om via Partner in Ride. Om eleven upplever att detta uppenbarligen inte har efterföljts kan eleven åberopa vår Pengarna Tillbaka-Garanti varvid inbetalt saldo hålls låst tills ärendet är behandlat – mer om detta i våra Användarvillkor.

Under sektionen Vanliga Frågor tar vi upp saker som är bra att känna till kring säkerhet och regler inför ditt handledarskap.

Tack för att du vill bli medlem hos oss och vill hjälpa till att göra den privata körkortsutbildningen säkrare och mer lättillgänglig för elever i hela Sverige! Vi ser fram emot att få dig som Handledare hos Partner in Ride.

Skapa ditt Handledarerbjudande!