Handledarkoden

Stora möjligheter & viktigt ansvar Som Handledare hos Partner in Ride får du en bra möjlighet att erbjuda dina trafikkunskaper till körkortselever och samtidigt bidra till att minska olycksrisken vid privat övningskörning. Naturligt kommer för dig som Handledare också ett ansvar att se till att eleven lär sig rätt saker, på ett lämpligt sätt. Detta för att undvika risker för er och andra under er övningskörning, men också eftersom du formar eleven som framtida trafikant. Det är handledaren som betraktas som förare vid övningskörning, och det är därför viktigt att du är medveten om din ansvarsroll.

Partner in Ride finns för dig Till din hjälp har du alla resurser som finns att tillgå här hos Partner in Ride samt hos våra samarbetspartners. Du kan följa er utveckling med Utbildningsplanen och stegvis ta er igenom utbildningen i den takt som DU bedömer eleven är redo för det. Du hittar även hjälp i våra Artiklar, vår FAQ-sektion, samt hos andra Handledare inom Partner in Ride. Ta även del av betygsystemet, användarstatistiken och elevens egna profil hos Partner in Ride för att känna dig trygg med era bokningar. Börja alltid lektioner med nya elever med att stämma av deras nuvarande kunskapsnivå under säkra förhållanden, och bedöm sedan var i Utbildningsplanen ni bör fortsätta ifrån. Ha även som praxis att alltid börja med fordonsmanöverering på en avskild plats med en ny elev för att få en känsla för deras manöverförmåga, riskmedvetenhet och hur väl ni kommunicerar med varandra innan ni ger er ut i trafiken.

Handledaromdömen För att säkerställa god kvalité i utbildningen förväntas samtliga Handledare hos Partner in Ride att lämna ett Handledaromdöme till eleven där eleven får feedback på vad som gick bra och vad som ni kan öva mer på i nästföljande lektioner tillsammans. Efter avslutad lektion får ni ett påminnelse-mail för att lämna/visa ett omdöme, och ni kan när som helst återgå till era omdömen via snabblänken i toppmenyn på hemsidan för att få en överskådlig bild av era lektioner tillsammans som hjälper er båda att minnas viktiga lärdomar från era lektioner.

Fråga en Handledare Gör dig populär hos eleverna och utmärk dig som Handledare genom att kommentera, rösta och svara på frågor under Fråga en Handledare! Detta kommer hjälpa dig att bygga ett varumärke som en god Handledare hos Partner in Ride samtidigt som du hjälper elever att reda ut frågetecken de har i sin körkortsutbildning. Det är också ett bra sätt för dig att stämma av att du känner dig komfortabel med trafikreglerna och har koll på vad som gäller.

Det ekonomiska Partner in Ride är en ideell förening och övningskörningar mellan medlemmar i föreningen ska ske på volontärbasis. Eleven kan bekosta direkta omkostnader, och om du lånar ut ditt fordon kan eventuell milersättning tillämpas – läs mer om detta i den senaste revisionen av Föreningens Stadgar och på hemsidans Användarvillkor.

Angående avbokningar
En elev eller handledare kan avboka en bokning fram till och med att bokningstiden avslutas. En elev avbokar genom att kontakta dig som handledare via Meddelanden-funktionen på hemsidan, och som Handledare ställer du in en bokning inne i Handledarpanelen. Tänk dock på att respektera varandras tid och de åtaganden ni gör gentemot varandra genom att inte boka eller avboka en övningskörning med alltför kort varsel.

Under sektionen Vanliga Frågor tar vi upp saker som är bra att känna till kring säkerhet och regler inför ditt handledarskap.

Tack för att du vill bli medlem hos oss och vill hjälpa till att göra den privata körkortsutbildningen säkrare och mer lättillgänglig för elever i hela Sverige! Vi ser fram emot att få dig som Handledare hos Partner in Ride.

Skapa ditt Handledarerbjudande!