Försäkring för bil och motorcykel

Det finns många aspekter till fordonsförsäkring som de flesta kanske inte känner till, och en försäkring med effektivt sätt samma skydd kan skilja sig flerfaldigt i pris beroende på var du tecknar försäkringen och vilka personliga förutsättningar du har.
I den här guiden tar vi upp vad som påverkar mest och vilka olika alternativ som finns för dig som funderar på att teckna en fordonsförsäkring. Vi tar upp en del mindre vanliga typer av fordonsförsäkringar som kan vara väldigt förmånliga om du uppfyller vissa krav, och eventuella fördelar som du kanske inte kände till kan ha rätt till med en viss typ av försäkring.
Vi tar även upp vanliga begränsningar och missuppfattningar som kan finnas som kan innebära att du inte är skyddad när du kanske har tagit det för givet.
I området fordonsförsäkring tjänar det sig helt klart att göra sin efterforskning – läs vidare för att lära dig vad du ska tänka på för att få ut det mesta av din bil eller mc försäkring.

Denna artikel innehåller annonslänkar till olika företag/aktörer.

Standardförsäkringar för mc och bil

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är den mest grundläggande typ av fordonsförsäkring som finns, och denna är du enligt lag är skyldig att inneha så fort du står som ägare för ett fordon som tas i trafik. Detta eftersom den ger ett skydd till andra inblandade parter i händelse av en olycka. Trafikförsäkringen i dess mest grundläggande utförande täcker typiskt:

 • Personskada
 • Skada på annans egendom
 • Ersättning för skadade kläder och skyddsutrustning

Observera att denna försäkringstyp alltså inte täcker skador på din egen egendom.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen är en utökning av trafikförsäkringen, och ger i regel även skydd för exempelvis:

 • Stöld
 • Brand
 • Glas
 • Maskinskada
 • Rättsskydd
 • Assistans/Räddning

Du behöver däremot vara uppmärksam på under vilka villkor som ersättning ges för dessa fall. Läs mer om detta under rubriken Kan du dina villkor?.

Helförsäkring

Helförsäkringen är den mest kompletta typen av standardförsäkring och inkluderar en mer omfattande form av maskinskadeförsäkringen. Enkelt uttryckt kan man säga att helförsäkringen, utöver de skydd som ges av halv- och trafikförsäkringen, ger skydd för större skador som uppstår på ditt fordon även om du själv har förorsakat olyckan. En helförsäkring brukar rekommenderas för nyare fordon när vagnskadegarantin har gått ut – tills dess att marknadsvärdet på fordonet är så lågt att kostnaden för helförsäkringen inte längre är motiverat.

Alternativa försäkringar

Tilläggsförsäkringar

De flesta försäkringsbolag erbjuder olika former av tilläggs-försäkringar och produkter som kan ge skydd eller rabatt för händelser som standardförsäkringarna inte erbjuder. Det kan exempelvis vara Allrisk (drulleförsäkring), självriskreducering, ersättning för borttappade nycklar eller för skador på fordonets interiör.

Veteranförsäkring

En del försäkringsbolag erbjuder så kallade veteranförsäkringar, även kallade classica-, entusiast- eller retroförsäkringar. Dessa försäkringar kan endast tecknas om fordonet är 20-30 år gammal, men i gengäld är de ofta mycket billiga. Har du ett gammalt fordon är det därför en väldigt god idé att först undersöka om fordonet uppfyller kraven för att få tecknas under en veteranförsäkring.

Två försäkringsbolag som erbjuder veteranförsäkringar är Svedea samt Bilsport & MC.

Teckna en Retroförsäkring via Svedea

Märkesförsäkring

En märkesförsäkring erbjuder dig som har ett visst märke på ditt fordon en särskilt förmånlig försäkring. Dessa är ofta väsentligt billigare än om du skulle teckna en försäkring med samma skydd under en traditionell försäkring.

Det finns ett antal olika försäkringsbolag som erbjuder märkesförsäkringar, som till exempel Svedea som vi nämner ovan, beroende på vad det är för märke på fordonet och om det är för bil eller motorcykel. Rekommendationen är därför att använda dig av en jämförelsetjänst såsom Insplanet för att hitta eventuella märkesförsäkringar för just ditt fordon.

Hur hittar jag en billig försäkring?

När du ska välja försäkring är steg 1 att reflektera över dina behov med försäkringen. Beroende på din riskprofil och ditt tänkta användningsområde kan du begränsa din försäkring till vissa villkor och på så sätt hålla ned kostnaderna.

Jämförelsetjänster

Ett bra sätt att få en bra överblick över vilka erbjudanden som finns och vilka som kan ge bästa villkoren för just dina förutsättningar är att använda dig av en jämförelsetjänst som samlar information från de olika försäkringsbolagen och låter dig filtrera sökresultaten baserat på dina persoliga kriterier.
Detta ger dig en god utgångspunkt när du ska börja söka efter en fordonsförsäkring.

Jämför försäkringar med Insplanets sökverktyg

Tips för att sänka dina försäkringskostnader

Kostnaden för din försäkring avgörs till stort av fordonet som försäkringen gäller samt dina personliga förutsättningar. Många av dessa parametrar kan du inte påverka, såsom din ålder, var du bor eller fordonet i sig, men det finns faktiskt aspekter du kan påverka som effektivt kan sänka dina försäkringskostnader.

Välj omfattning baserat på fordonet och din egen riskbenägenhet
För vissa billigare fordon är det kanske inte lämpligt att teckna en utbredd försäkring, eftersom marknadsvärdet på fordonet är lågt och självrisken vid incident blir förhållandevis hög.
Vissa fordon kan även tillhöra en sådan riskkategori att du under ett år betalar nästan lika mycket i försäkringspremie som fordonet är värt. Samma försäkringsbolag kan samtidigt vara det billigaste alternativet om du väljer att teckna deras mindre omfattande alternativ för samma fordon.

Förare utanför familjen, eller under en viss ålder
Ett sätt att minska försäkringspremien är att begränsa vem som får framföra fordonet. Om du ensamt kommer att framföra fordonet och själv tillhör en lägre riskgrupp på grund av t.ex. många skadefria år och du bor i en ort där olycksstatistiken är låg, kan du dra nytta av detta och i vissa fall få en lägre försäkringspremie genom att begränsa användningen av fordonet.
Om du avser att låta andra personer framföra fordonet är det å andra sidan viktigt att kontrollera att försäkringen inte är bundet till ett sådant villkor, eftersom att ersättning då kan utebli vid en olycka.
Och tänk på att det är handledaren som betraktas som förare under all övningskörning, oavsett vem det är som äger fordonet och försäkringen!

Få mängdrabatt genom att teckna flera försäkringar hos samma bolag
Om du har flera försäkringar, vare sig det är för andra fordon, en hemförsäkring eller annat, kan du eventuellt få mängdrabatt genom att samla försäkringarna hos ett och samma bolag. Överväg detta i kalkylen när du jämför dina försäkringsalternativ eftersom att det kan bli det billigaste alternativet totalt sett.

Betala som du kör
Det finns även alternativ som beräknar din försäkringspremie i realtid baserat på din körstil. Detta kan vara särskilt förmånligt för personer som annars befinner sig i en högre riskkategori – såsom yngre förare i storstäder. Istället för att betala en premie baserat på olycksstatistiken av deras generella målgrupp kan de få en lägre försäkringspremie genom att personligen köra mer föredömligt. Ett sådant alternativ är Moderna Försäkringar.

Undersök om en körstilsanpassad försäkring är någonting för dig!

Larm, Lås och förvaring
Genom att använda godkända larm och lås och förvara fordonet i ett larmat garage nattetid kan försäkringspremien sänkas eftersom risken för stöld och skadegörelse minskar. Det finns tydliga riktlinjer för vad som klassas som säker förvaring och vilka lås som klassificeras som godkända, så se till att endast använda utrustning som uppfyller dessa krav.

Köp godkända lås och larm för motorcykel

Vissa försäkringsbolag erbjuder även exempelvis gratis självrisk vid stöld om du har installerat en GPS tracker. Du kan hitta en GPS tracker att installera i ditt fordon via länken ovan.

Ställ av din motorcykel över vintern
Eftersom att det är få som kör motorcykel över vintern, samt att olycksrisken ökar denna årstid, erbjuder en del försäkringsbolag möjligheten att pausa din försäkring om du ställer av din motorcykel över vintern. Att teckna med ett av dessa bolag kan alltså innebära  en för dig lägre totalkostnad jämfört med att teckna med ett annat bolag där du betalar försäkringspremie för samtliga årets månader.

Följande försäkringsbolag erbjuder dessa möjligheter (SMC, september 2018):

 • Folksam – Har avställningsbara försäkringar. Antingen kontaktar man Folksam direkt och ställer av, eller så ställs försäkringen av automatiskt när man ställer av motorcykeln hos Transportstyrelsen
 • Gjensidige – Har säsongs- avställningsbara försäkringar
 • If – Avställningsbara försäkringar för alla motorcyklar förutom BMW
 • Länsförsäkringar – Har avställningsbara försäkringar
 • Trygg – Hansa – Har avställningsbara försäkringar

Bli medlem i Sveriges Motorcyklister
Genom att bli medlem i organisationen SMC kan du få upp till 15% rabatt på din motorcykelförsäkring beroende på vilket försäkringsbolag av deras samarbetspartners du väljer att teckna med.

Använd godkänd skyddsutrustning
Ytterligare ett tips som rör motorcykelförsäkringar är att vissa försäkringsbolag erbjuder en lägre premie om du utöver godkänd hjälm även använder annan godkänd skyddsutrustning såsom ryggskydd och motorcykelställ.

Köp säkerhets- och skyddsutrustning för mc

Kan du dina villkor?

Det finns en del vanliga frågetecken, och även ganska tråkiga missuppfattningar, som finns kring olika försäkringars villkor och vad de innebär. I följande avsnitt gör vi ett försök att reda ut några utav dem.

Varierande självrisk
Självrisk är det belopp du betalar när du begär ersättning från försäkringsbolaget, oavsett hur mycket ersättning du får ut. Självriskens storlek varierar baserat på vilken typ av incident som har inträffat, men även en rad andra faktorer såsom vad det är för märke på ditt fordon eftersom vissa modeller är mer stöldbegärliga än andra. Därför är det inte självklart att en försäkring med den lägsta premien innebär det bästa alternativet för dig om en incident skulle inträffa. Se därför till att ta en titt även över de självrisknivåerna på dina olika försäkringsalternativ innan du fullt bestämmer dig för vilken försäkring du vill teckna.

Stöld vid provkörning
Ett försäkringsbolag kan neka till ersättning vid stöld om de anser att det har varit olovligt brukande, som exempelvis kan innebära att säljaren frivilligt har lämnat ifrån sig nycklar och fordon och inte haft uppsyn av fordonet under provkörningen.
En vagnskadeförsäkring kan täcka skador uppkomna under provkörning, men säljaren kan ändå behöva stå för självriskkostnaden. Om försäkringsvillkoren inte tillåter en förare utanför hushållet, eller exempelvis har ålderskrav på fordonsföraren, kan ersättning också utebli.
Läs mer om hur du kan agera i en sån här situation och hur du bäst skyddar dig i vår Guide: Att köpa ett begagnat fordon.
Kom ihåg att det i en halvförsäkring brukar ingå Rättsskydd där du bland annat kan få ersättning för advokats- och/eller rättegångskostnader relaterade till tvister vid till exempel köp eller försäljning av ett fordon.

Bankörning
Om du avser att använda fordonet för bankörning behöver du kontrollera med försäkringsbolaget om din försäkring gäller under dessa omständigheter. Vanligtvis hamnar bankörning under en särskild kategori hos försäkringsbolagen på grund av den högre skaderisken och du riskerar att stå utan ersättning om en skada skulle uppstå. Undantaget är exempelvis SMC’s förarutbildningar som sker under bankörning eller gruskörning – dessa betraktas generellt som utbildning som täcks av ditt försäkringsskydd.

Halvförsäkringen
Det kan vara bra att känna till att i en halvförsäkring ingår ofta Assistans/Räddning om du skulle råka ut för en olycka eller drabbas av driftstopp. Då ersätts kostnader relaterade till transport av både dig och ditt fordon och i vissa fall får du även ersättning för att hyra ett hyrfordon under en begränsad period.
En missuppfattning som kan finnas kring halvförsäkringens maskinskadeförsäkring är att den skyddar dig mot skador på fordonet, likt skyddet med samma namn fast under en helförsäkring. Halvförsäkringens maskinskadeskydd gäller i regel endast för fordonets vitala delar såsom motor eller växellåda och är endast ersättningsberättigade förutsatt att felet uppstått utan yttre påverkan såsom kollision, dikeskörning, transport eller skadegörelse. Helförsäkringens maskinskadeskydd å andra sidan ger skydd för ett större omfång av fordonet såsom bucklor och lackskador samt även om du själv har orsakat skadan.

Vi sammanfattar guiden för denna gång och hoppas att den har varit till stor nytta för dig och hjälper dig reda ut hur du ska tänka när det gäller fordonsförsäkring framöver – lycka till!

Vanliga Frågor

Försäkringsguiden

Det finns bara lagkrav på att du ska ha tecknat en så kallad trafikförsäkring. Detta eftersom den ger ett skydd till andra inblandade parter i händelse av en olycka.

Alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade, enligt trafikskadelagen (1975:1410). Om du vill kan du teckna andra fordonsförsäkringar, som hel- eller halvförsäkringar.

Källa: Transportstyrelsen

Det finns i dagsläget inget sätt att som privatperson kolla upp försäkringsstatus på sitt fordon annat än att kolla din post, e-post eller bankutdrag efter tidigare utskick/betalningar till ditt försäkringsbolag.

Däremot kan du anmäla dig till ett försäkringsbolag för att få hjälp att reda ut frågan och automatiskt bli påmind innan din befintliga försäkring löper ut. Du kan hitta en sådan tjänst hos exempelvis Enerfy.

En helförsäkring brukar rekommenderas för nyare fordon när vagnskadegarantin har gått ut – tills dess att marknadsvärdet på fordonet är så lågt att kostnaden för helförsäkringen inte längre är motiverat.

När du som köpare av ett fordon skrivs som ägare på fordonet är det din skyldighet att se till att fordonet är trafikförsäkrat från den dag som fordonet tas i trafik eller omedelbart om fordonet redan är i trafik. Om fordonet är avställt, behöver du inte teckna en trafikförsäkring.

Du ska teckna en trafikförsäkring i samband med att du blir ägare till ett motordrivet fordon. Försäkringen ska tecknas från den dag fordonet tas i trafik (ställs på) eller omedelbart om fordonet redan är i trafik. Om fordonet är avställt, behöver du inte teckna en trafikförsäkring.

Källa: Transportstyrelsen

För att täcka för skador som du själv har orsakat på ditt eget fordon behöver du teckna en helförsäkring, och eventuellt även komplettera med en tilläggs- eller drulleförsäkring för att skydda för skador på exempelvis bilens interiör.

En halvförsäkring täcker för skador på fordonets vitala delar såsom motor och växellåda om du inte själv har orsakat skadorna genom exempelvis kollision, dikeskörning, transport eller skadegörelse.

Den obligatoriska trafikförsäkringen täcker personskada samt skada på annans egendom inklusive kläder och skyddsutrustning.

Något du fortfarande undrar över? Eller finns det något vi kan förbättra med guiden?
Skriv din fråga/kommentar här!

Ämne på din fråga:

Vad vill du få besvarat?

Ditt namn:

Vänligen anteckna ditt användarnamnBra grejer? Dela gärna!