Allmänt

Nej. Det är samma introduktionsutbildning för dig som är handledare och för eleven men ni behöver inte gå vid samma tillfälle. Tänk även på att introduktionsutbildning endast krävs om du ska handleda eller övningsköra för bil, för motorcykel behöver ni inte gå introduktionsutbildning.
Se vår guide Inför din första lektion för allt ni behöver veta för att komma igång med er övningskörning!

Det är handledaren som betraktas som förare under övningskörning. Detta innebär att en försäkring gäller som om det hade varit handledaren själv som hade framfört fordonet i juridisk mening, vilket innefattar försäkringen. Den obligatoriska trafikförsäkringen är bundet till fordonet och gäller därför alltid.
För tilläggsförsäkringar såsom halv- och helförsäkringen kan det i vissa fall finnas krav på vem som får framföra fordonet för att försäkringen ska gälla. Kontrollera därför, om ni använder ett fordon som inte är försäkrat i handledarens namn, att villkoren tillåter andra förare att framföra fordonet.

ref: 4 kap 3 § 3 st körkortsförordningen

För eleven

Du ska vara 16 år och ha ett giltigt körkortstillstånd.

  • För lätt motorcykel, behörighet A1, behöver du vara minst 15 år och 9 månader.
  • För mellanstor motorcykel, behörighet A2, behöver du vara 17 år och 6 månader.
  • För tung motorcykel, behörighet A, behöver du vara 23 år eller ha haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader. Du får övningsköra i trafikskola från 17 år och 6 månader under förutsättning att den som har uppsikt över övningskörningen följer med på motorcykeln eller i en sidovagn.

Du får ha passagerare med dig under förutsättning att övningskörningen kan ske på ett trafiksäkert sätt.

För handledaren

En handledare kan ha max 15 godkännanden (för att få handleda en elev för en viss behörighet) samtidigt, som kan fördelas på som mest 15 elever.

Ett godkännande gäller i 5 år, och kan inte avbrytas när din elev är färdig med utbildningen. Det innebär exempelvis att du som handledare kan handleda 15 elever på ett och samma år, eller 3 elever varje år. Över en 5-årsperiod får alltså maximalt 15 godkännanden finnas.

Eftersom varje behörighet räknas som ett eget godkännande kan det även innebära att en handledare kan ha 15 godkännanden fördelat endast på exempelvis 5 elever. Detta kan uppstå om handledaren ansöker om godkännande för tre olika körkortsbehörigheter för samma elev vid olika tillfällen.

Nej, handledaren måste antingen vara passagerare på samma MC som eleven eller köra en egen MC.

Nej, en handledare kan endast övningsköra med en elev vid varje övningskörningstillfälle.

Det är inte olagligt att ta betalt för privat övningskörning.
Däremot infördes lagstiftning år 2012 för att förhindra “svarta trafikskolor” att äga rum, då detta missbrukades av aktörer som medvetet utförde svart trafikskoleverksamhet utan tillstånd med ett stort antal elever. Detta är anledningen till att en privat handledare inte längre får handleda fler än som mest 15 elever över en 5-årsperiod.

Om du som handledare tar betalt för din handledning behöver du däremot skatta för inkomsten. Om du verkar som handledare hos Partner in Ride handlar det i normalfallet om hobbyverksamhet, och du deklarerar överskott av hobbyverksamhet i din inkomstdeklaration under inkomstslaget tjänst. Hos myndigheten Verksamt.se kan du läsa en lättläst sammanfattning om ämnet. Om du däremot avser att bedriva näringsverksamhet som handledare behöver du ansöka om tillstånd för att bedriva trafikskola hos Transportstyrelsen.

Eller ta upp en fråga du gärna ser besvarad här!

Ämne på din fråga:

Vad vill du få besvarat?

Ditt namn:

Vänligen anteckna ditt användarnamn

Bra grejer? Dela gärna!