Efter att eleven har god kännedom om körgrunderna och kan samordna dem i både tät trafik och högre hastigheter, kan vi introducera eleven för motorvägen. Här adresserar vi återigen avsökning och riskbedömning, hastighetsanpassning och omkörningar, samt avfarter och påfarter - och diskuterar hur de bäst tillämpas vid motorvägskörning.
För att få åtkomst till denna sida behöver du Pro-Medlemskap