Denna utmärkelse tilldelas varje gång du slutför en bokning med en ny elev.