Att köpa en begagnad bil eller begagnad motorcykel

Denna guide kan du ha nytta av vare sig du vill köpa ett begagnat fordon att övningsköra med eller om du i största allmänhet vill göra en så bra affär som möjligt när du ska köpa eller sälja ett begagnat fordon.
Vi går igenom de vanligaste fallgroparna, tipsar om verktyg du kan använda för att förenkla dina efterforskningar, hur du granskar fordonet på plats och hur fordonsförsäljning kan utföras så säkert som möjligt både som köpare och säljare.

Visste du till exempel att du normalt sätt inte har något juridisk skydd om du blir bestulen på ditt fordon i samband med provkörning? Läs mer för att förstå varför, och hur du kan göra för att få rätt till ersättning!

Denna artikel innehåller annonslänkar till olika företag/aktörer.

Fordons- och Ägarhistorik

Till att börja med vill du hitta en bra marknadsplats/återförsäljare för ditt begagnade fordon. Du kan besöka din lokala bil/mc-försäljare och läsa deras recensioner online, eller använda dig av någon av de populära marknadsplatserna på nätet såsom blocket.se.

Ett annat nämnvärt alternativ är Kvd där du kan hitta begagnade fordon till auktion. Det kan vara fordon från exempelvis konkursbon eller privatpersoner, men fordonen kontrolleras alltid först grundligt av Kvd – så här har du möjlighet till att potentiellt göra riktiga fynd. För dig som vill sälja ditt fordon kan Kvd även göra det åt dig mot ett fast arvode, vilket kan spara in mycket tid och möda.

Se vad Kvd har att erbjuda inom begagnathandel

Följande checklista kan du sedan använda dig av för att se till att du gör ett säkert köp av ett begagnat fordon.
Med hjälp av fordonets  registreringsnummer kan du ta reda på hur många som tidigare har ägt fordonet, om säljaren verkligen äger fordonet eller om det är stöldanmält eller skuldbelagt, hur höga kostnader du kan räkna med för skatt och försäkring, samt fordonets servicehistorik.

Fordons- och ägarupplysning
Fordons- och ägarupplysning

Ägarhistorik och fordonsdata

Hos Transportstyrelsen: Fordons- och ägaruppgifter kan du kontrollera ägar- och besiktningshistorik samt fordonets tekniska data med mera.

Skatt- och försäkring

Du kan få en uppskattning av kostnaderna för skatt och försäkring för fordonet genom att skriva in registreringsnumret hos Transportstyrelsen: Fordons- och ägaruppgifter respektive hos ett försäkringsbolag.

Stöld och skuldhistorik

Hos Larmtjänst kan du kontrollera om fordonet är efterlyst genom att göra en sökning på registreringsnumret, fordonets chassinummer, eller på fordonets märke och modell.

Du kan kontrollera att du inte köper ett fordon som är belastat med skulder som vid ägarbytet påfaller dig som köpare genom att be säljaren logga in på Transportstyrelsen: Fordonsrelaterade skulder och visa aktuell skuldstatus. Se till att lösa ut eventuella befintliga skulder i samband med ett köp.

Fordonsrapport

För begagnade bilar kan du använda tjänsten CARFAX som sammanställer i princip all denna information i en lättläst rapport. Detta är en betaltjänst som kostar 199 kronor men kan spara dig tid.

CARFAX rapport

Beställ en Fordonsrapport från CARFAX

Begagnatguide

Sök på internet efter en begagnatguide för den typ av fordon som du spekulerar på. Det kan avslöja vanliga fel som brukar uppstå för modellen efter några år och du kan kontrollera att dessa komponenter är bytta eller inte indikerar några brister. Om du vet att en omfattande service infaller snart enligt servicebokens schema kan du även argumentera för att du får köpa fordonet till ett pris som återspeglar det.

Provkörning

Som köpare av ett begagnat fordon kan du genom att provköra fordonet upptäcka eventuella brister som en enkel översyn inte avslöjar. Det kan exempelvis vara hur styrning, fjädring, koppling och växellåda eller motorgången fungerar då fordonet belastas på olika sätt.

Kontroll av fordonet

När du som köpare vill kontrollera fordonets skick kan du utgå ifrån den generella säkerhetskontrollen, som du hittar mer information om i vår Guide: Uppkörning – körprov för bil och mc eller i Delmoment 6 i Utbildningsplanen. Du kan även utgå ifrån exempelvis Bilprovningens checklista när du granskar fordonet.

Att tänka på under provkörningen

 • Åk gärna tillsammans med säljaren för er bådas trygghet.
 • Starta motorn och bekräfta att alla varningslampor slocknar och att motorn går jämnt, tyst och fint innan ni belastar fordonet vidare.
 • Det är viktigt att undersöka fordonet i olika trafikförhållanden. T.ex. blir fordonet enkelt överhettat i stadsmiljö? Hur är kurvtagningen och styrförmågan på landsväg? Hur är fjädringen på guppig väg? Och går fordonet, motor och växellåda jämnt och fint i högre hastigheter på motorväg? Kom även ihåg att testa bromsarna genom att bromsa hårt på en raksträcka för säkerställa god bromsförmåga, att bromsarna inte är slitna eller drar åt något håll.

Vid köptillfället är det även viktigt att ha en dialog med säljaren.

 • Äger säljaren fordonet?
  Om det inte är ägaren själv som säljer fordonet, fråga efter bevis på att de har befogenhet att sälja fordonet genom att exempelvis styrka relationen till ägaren via en fullmakt. Som nämnt under rubrik Ägarhistorik och fordonsdata kan du i förväg kolla upp vem som äger fordonet.
 • Besiktningsprotokoll och servicebok
  Finns besiktningsprotokoll och är serviceboken korrekt ifylld av auktoriserad verkstad? Utan dessa dokument är fordonets skick betydligt svårare att säkerställa och priset på fordonet bör därför reflektera detta.
  Fråga även säljaren om det är något om fordonets skick du bör känna till – de har upplysningsplikt.
 • Nycklar och andra tillbehör
  Prova att alla nycklar är tillgängliga och att de fungerar. Ingår sommar/vinterdäck eller annan övrig utrustning är det relevant att kontrollera dess ålder och skick.

Vissa kontroller kan vara svårt att göra själv, till exempel som att kontrollera underredet efter rost och skador på en bil, men du kan alltid anlita Bilprovningen för ett oberoende omdöme om fordonets skick.

Försiktighetsåtgärder

Det är starkt rekommenderat att du provkör ett fordon innan du köper det. Men hur ska en situation hanteras om exempelvis en olycka uppstår under provkörningen, eller att köparen stjäl fordonet när ni handlar med en annan privatperson? Eftersom den här situationen är något komplicerad börjar vi med att reda ut varför problem kan uppstå, och vanliga sätt att hantera dessa på.

Utebliven ersättning
Ett försäkringsbolag kan neka till ersättning vid stöld om de anser att det har varit olovligt brukande, som exempelvis kan innebära att säljaren frivilligt har lämnat ifrån sig nycklar och fordon och inte haft uppsyn av fordonet under provkörningen.
En vagnskadeförsäkring kan täcka skador uppkomna under provkörning, men säljaren kan ändå behöva stå för självriskkostnaden. Om försäkringsvillkoren inte tillåter en förare utanför hushållet, eller exempelvis har ålderskrav på fordonsföraren, kan ersättning också utebli.
Dessa aspekter sätter säljaren i en väldigt sårbar position.

Pant
Ett sätt att försöka hantera detta är att be om någon form av pant från köparen. Det kan exempelvis vara körkortet, eller nycklarna till ett annat fordon. Men eftersom körkortet kan vara förfalskat, och fordonet som lämnas kvar kan vara stulet – kan det innebära att säljaren ändå står utan säkerhet.

Vad kan man då göra?
Säljaren kan välja att följa med som passagerare, men det är inte alltid detta är lämpligt, till exempel om fordonet är en motorcykel med endast en sittplats. Rekommenderat från branschorganisationer såsom SMC är därför att teckna ett Provkörningsavtal innan ni ger er ut på en provkörning.
Denna rekommendation baseras på tidigare rättsfall där säljare som har blivit nekad ersättning för stöld vid provkörning från deras försäkringsbolag sedan har fått rätt till ersättning från Högsta Domstolen, eftersom att det har funnits en tydlig överenskommelse mellan köpare och säljare om hur provkörningen skulle gå till. Detta kan vara genom att:

Provkörningsavtal BIld
Provkörningsavtal (klicka för att förstora)

 

 • Vid eventuell skada åtar sig provföraren att, enligt fordonsägarens val, köpa fordonet
  för det begärda pris som angetts i avtalet, alternativt att återställa fordonet till det skick
  den var innan provkörningen. Då skicket konstateras innan ni provkör skyddas även provföraren för i efterhand påstådda skador.
 • Provföraren förbinder sig att endast provköra fordonet på en av fordonsägaren
  anvisad vägsträcka, där fordonsägaren kan ha uppsikt över färden. Alternativt, om fordonsägaren
  färdas i ett efterföljande fordon, ska provföraren anpassa körsättet så att fordonsägaren
  hela tiden kan ha uppsikt över provföraren.
 • Parterna är överens om att fordonsägaren genom provkörningen inte gett upp sin besittning till fordonet.

Däremot är detta en process i sig och det finns inga garantier för att säljaren får rätt till ersättning, och det rekommenderas att även på andra sätt skydda sig – såväl som köpare och som säljare:

 • Ni kan enas om att hela eller en signifikant del av beloppet för fordonet betalas innan ni provkör för att skydda för stöld och skador.
 • Mötas upp på ett icke-ensligt men inhägnat område att genomföra provkörningen på.
 • Överför pengar i realtid genom att använda betalappen Swish – tänk bara på att öka beloppsgränsen i förväg.
 • Genomför ägarbytet med Transportstyrelsens digitala tjänster för snabbast hantering och automatiskt identitetskontroll.
 • Säljaren kan kontakta sitt försäkringsbolag för mer information kring provkörning, och meddela om avsikten att låta en köpare provköra fordonet och under vilka förutsättningar. Kom ihåg att det i en halvförsäkring brukar ingå Rättsskydd där du bland annat kan få ersättning för advokats- och/eller rättegångskostnader relaterade till tvister vid till exempel köp eller försäljning av ett fordon.

Genomför köpet

Betalning

Vi rekommenderar att genomföra köpet säkert och i realtid via gratis-appen Swish. Köparen kan då föra över pengar direkt från sitt bankkonto till säljarens bankkonto. Vid större belopp behöver köparen först öppna maxgränsen för överföringar med Swish genom att logga in på sin internetbank.
Ni kan även slutföra köpet på ett bankkontor, men undvik som köpare att ta med dig alltför stora summor kontanter av säkerhetsskäl.

Ägarbyte

Genomför ägarbytet snabbast och säkrast via Transportstyrelsens digitala tjänster. Där utförs automatiskt en identitetskontroll och vid felaktiga eller falska uppgifter kommer inte ägarbytet att gå igenom. Som köpare kan du vara säker på att ägarskapet övergår till dig och som säljare kan du försäkra dig om att ditt juridiska ansvar för exempelvis parkeringsböter och skatter för fordonet övergår till den nya ägaren.

Trafikförsäkring

Om fordonet är påställt, eller ska ställas på i samband med ägarbytet, ska den nya ägaren teckna en trafikförsäkring. Försäkringen ska gälla från det ägarbytesdatum som anmäls. Tänk på att det är den tidigare ägaren som är ansvarig för fordonet fram till det att ägarbytet registreras.
Ta gärna en titt i vår Guide: Försäkringsguiden för tips om hur du hittar bästa försäkringen för dina förutsättningar och ditt fordon.

Innestående skatt eller skulder

Om ägarbytet sker innan eller i den månad som fordonsskatt ska betalas, ligger skyldigheten hos säljaren att betala fordonsskatten. Slutsiffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad som fordonsskatten ska betalas.
Vidare vill du som köpare se till att eventuella skulder som är förknippade till fordonet löses av säljaren eller mellan er eftersom betalningsskyldigheten av befintliga skulder förflyttas till den nya ägaren vid ett ägarbyte.

Köpekontrakt

Säljaren är skyldig att lämna ärliga uppgifter. Om säljaren inte är uppriktig och inte berättar om ett allvarligt fel kan köparen begära skadestånd eller häva köpet. Som köpare uppmuntras du att undersöka fordonet noggrant eftersom brister som upptäcks senare är köparens ansvar.
Använd därför gärna ett köpekontrakt när ni går igenom köpet. Ett standardkontrakt kan ni hitta exempelvis hos Konsumentverket;

Fordonets tillbehör

Se till att du som köpare får med dig samtliga nycklar, tillbehör som ni förhandlat om och eventuell dokumentation/manual som följer med fordonet. Det hör till god sed att även lämna över tidigare besiktningsprotokoll och kvitton för reparationer vid ägarbytet. I besiktningsprotokollet kan du även kontrollera att mätarställningen stämmer överens med indikerat på instrumentpanelen på fordonet, och att det inte finns några fel som behöver åtgärdas enligt senaste besiktning.

Reservdelar och styling

Som nybliven ägare av ett äldre eller begagnat fordon kanske du vill göra fordonet lite mer personligt. Om inte annat kommer du sannolikt förr eller senare behöva köpa någon form av reservdelar till fordonet – det är en naturlig del av att vara fordonsägare. Av denna anledning är det bra att känna till några bra källor att hitta reservdelar som passar just ditt fordon. Nedan följer en lista på några av de största återförsäljarna där du kan hitta allt ifrån fordonsspecifika reservdelar, bilvård eller styling-tillbehör. Det kan vara värt att besöka flera av återförsäljarna även för att undersöka en och samma produkt, eftersom de kan ha tillfälliga kampanjer som gör att du kan spara ganska stora belopp på dina inköp.

Näthandlare för reservdelar och tillbehör

Fysiska butiker

Det finns även återförsäljare med fysiska butiker som du kan besöka för att få hjälp med dina fordonsfrågor. En sådan återförsäljare är exempelvis Mekonomen, eller Biltema.

Modellanpassade reparationshandböcker

Haynes
Haynes Manual” av David Martyn Hunt  under CC BY 2.0.

När du har blivit ägare för ett nytt fordon rekommenderas att du investerar i en mer utförlig reparationshandbok, eftersom det tillåter dig att själv genomföra mindre reparationer och justeringar utan att behöva lämna in fordonet på verkstad.
En stor utgivare av sådana böcker är Haynes eller Clymes – deras handböcker kostar endast ett par hundra kronor och är väldigt pedagogiskt uppbyggda. Du kan hitta dem genom att göra en sökning på nätet baserat på din fordonstyp, eller använda länken nedan.

Köp en modellanpassad reparationshandbok

 

Vi hoppas att denna guide har varit till nytta och att du med hjälp av den kan spara in stora kostnader både under inköp och underhåll av ditt fordon!

Något du fortfarande undrar över? Eller finns det något vi kan förbättra med guiden?
Skriv din fråga/kommentar här!

Ämne på din fråga:

Vad vill du få besvarat?

Ditt namn:

Vänligen anteckna ditt användarnamnBra grejer? Dela gärna!