Partner in Ride grundades 2018 med visionen att ge bättre förutsättningar för privatister att genomföra privat övningskörning.

Enligt VTI’s rapport om Privat övningskörning (Gregersen & Nyberg, 2002) framgår att:

  • 85% av alla övningskörningsolyckor skedde inom privat övningskörning.
  • 80% av privata handledare upplever att det var enkelt att handleda, men 54% av dessa anser ändå att de skulle behöva kompletterande kunskaper i form av material eller utbildning.
  • Det är sällsynt att man i förväg går igenom vad man skall göra innan man åker ut på ett privat övningskörningspass. Det är också ovanligt att man gör någon teorianknytning innan man ger sig ut. I de fall som det förekommer teorianknytning så sker den i regel under själva övningspasset. Vad gäller teorianknytning så sker denna vanligen utan att man använder något speciellt hjälpmedel. Kursplanen används endast av drygt 8 %. I de fall något material används är det oftast någon teoribok (ca 28 %) eller något datorbaserat hjälpmedel (ca 15 %).

Vår slutsats var att den privata övningskörningen behöver en hjälpande hand för att ge privatister de bästa förutsättningarna att övningsköra på ett säkert och effektivt sätt.

Hos Partner in Ride kan elever och handledare mötas för att utbyta erfarenheter, få stöd genom sin utbildning och reda ut svåra utbildningsmoment. Genom att tillhandage en utbildningsplan med tillhörande material som är lätt att ta till sig vi vill göra det enklare för elever och handledare att övningsköra på ett ansvarsfullt, planerat och säkert sätt. Och på vår Mötesplats kan elever över hela landet hitta en erfaren handledare och ett lämpligt utrustat fordon att övningsköra med.

På så vis kan privat övningskörning utföras med högre kvalitet och säkerhet, samtidigt som det möjliggör ett kostnadseffektivt alternativ till att mängdträna på en trafikskola.

Med Partner in Ride vill vi ge eleven möjlighet att ta full kontroll över sin körkortsutbildning, förbättra förutsättningarna för privat övningskörning, och jobba för att gemensamt forma bättre och säkrare framtida trafikanter.

Bra grejer? Dela gärna!